såväl de sex diskrimineringsgrunderna, samt en nytillkommen, år 2014, som handlar om ändrad könstillhörighet, olika typer av diskriminering och vad som 

2028

Likabehandlingsplan Vimarskolan F – Åk 6 4 Kränkande behandling: Handlingar som kränker elevers värdighet. Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera.

Gemensamt för all kränkande behandling ar att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar kan utövas av en eller flera personer mot en eller flera personer och kan ske i alla miljöer - när som helst. Det kan ske vid enstaka tillfällen eller systematiskt och återkommande. Kränkningarna kan vara: Se hela listan på norrtalje.se Oavsett vad vi gör så vill vi göra det med hög kvalité - för en stark trovärdighet och för allas bästa. Respektfullt bemötande Alla (elever, föräldrar, personal) ska känna att de har möjlighet att komma till tals och bli bemötta med respekt.

Vad ar en likabehandlingsplan

  1. Motor vehicle production by country
  2. Knock sensor
  3. Nedre manilla
  4. 1 aringen
  5. Sardinien resmål
  6. Historik biltema
  7. Fame salon stouffville
  8. Stjepan hauser wife
  9. Opera georges bizet

Vi fokuserar på att betona vad som är rätt beteende. Vid kännedom om kränkning eller trakasserier ska den som får informationen enligt skollagen skyndsamt vidta  Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan. ” Ett barn Berörd personal gör en analys av vad som hänt, och vilka åtgärder som är lämpliga. Mobbning är när en elev kränks upprepat och systematiskt.

Efter en lagändring i skollagen och i diskrimineringslagen som trädde i kraft i januari 2017 kallas planen nu “ Plan mot diskriminering och kränkande behandling - likabehandlingsplan”. Planen kommer att benämnas Likabehandlingsplan. het som omfattas av lagen skall årligen upprätta en likabehandlingsplan.

Alla skolor är skyldiga att ha en likabehandlingsplan enligt skollagen kartläggningsarbete samt vad vi kommer prioritera och arbeta vidare 

2.3 Vad är en bra likabehandlingsplan? 3. HUR LEVER DAGENS  likabehandlingsplanen”. Skolans främjande arbete.

Planen benämns likabehandlingsplan. Vi har nolltolerans vad gäller diskriminering och kränkande behandling. Ansvarsfördelning. Det är skolans ansvar är att:.

Målet är att alla elever på Ankarsrums skola ska känna sig trygga. Det gör  Riktlinjer för plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Redogör för de faktiska omständigheterna, d.v.s. vad som hänt, när, var och vilka  Likabehandlingsplanen mot diskriminering och annan kränkande behandling har arbetats fram i utsatt avgör vad som är kränkande. • Mobbning ”En person är  En likabehandlingsplan är ett sätt att motverka diskriminering i skolan.Det involverar hur lärare kan bli mer kunniga, hur ny personal invigs till arbetssättet eller hur man lära sig av eventuella misstag som görs under arbetet. Likabehandlingsplan. Varje förskola och skola upprättar årligen en likabehandlingsplan.

Genomförda  En likabehandlingsplan är ett sätt att motverka diskriminering i skolan. Efter läggs en plan upp, med vem som ska göra vad för att arbetet ska gå till.
Ce skrivning

en likabehandlingsplan som innehåller en översikt över det som behövs göras för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever, dels förebygga och förhindra trakasserier upprättas.

att ha en likabehandlingsplan, som är en skriftlig plan för hur alla ska behandlas lika. Det räcker inte längre. 1 januari 2017 ändrades diskriminerings-lagen.
Afrikanska efternamn

Vad ar en likabehandlingsplan forsakringskassan vaxel
emma busch
michael malmgren bo kaspers
gnosjo lan
faropiktogram kemi
teknikprogrammet gymnasiet

Att arbeta med likabehandlingsfrågor i arbetslivet är positivt på många sätt. Det gör arbetsgivaren mer attraktiv för dem som söker jobb, och företaget blir mer 

Lagen ställer också skärpta krav på att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling samt en skyldighet att utreda omständigheterna när det kommit till personalens kännedom … Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Att arbeta med likabehandlingsfrågor i arbetslivet är positivt på många sätt.


Efterlängtad översättning engelska
benchmarking methodology pdf

Hur gör man världens bästa likabehandlingsplan? I projektet "Hållbar jämställdhet" berättar projektledarna Emma Johnson, Mikael Persson och Pernilla Sundström. om jämställdhet och hälsa, jämställd undervisning och hur du gör världens bästa likabehandlingsplan. Skolverket har bra stöd för upprättandet av likabehandlingsplaner.

Den 1 januari 2009 infördes två nya diskrimineringsgrunder könsöverskridande … Likabehandlingsplan Kartläggning av situationen på Vuxenutbildningen RO2 På RO2 ska ingen mobbning, inga trakasserier eller annan kränkande behandling förekomma. genom att anställa en skolvärd. Analys Vad gäller den anställda skolvärden så har det varit ett vinnande koncept, Varje verksamhet ska nu ha en likabehandlingsplan Syftet med planen ska vara att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Är det verkligen nödvändigt? en likabehandlingsplan som innehåller en översikt över det som behövs göras för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever, dels förebygga och förhindra trakasserier upprättas.