Alingsås kommun ger dig samhällsservice genom livets alla skeden, såsom vård, skola, omsorg, kultur, infrastruktur, tillsyn och samhällsutveckling.

2382

Socialstyrelsens författningssamling med fakta, kunskapsunderlag och kommen- Socialstyrelsen har tidigare med stöd av hälsoskyddslagen givit ut all-.

Anmärkning: Allmän. Plats : FS. Indexterm - Okontrollerad. Författningar · Urin · Narkotika · Analys. Värdpublikation. Socialstyrelsens författningssamling : SOSFS  Svensk författningssamling. Förordning med instruktion för Socialstyrelsen; utfärdad den 29 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Socialstyrelsens författningssamling

  1. Mekonomen södertälje öppettider
  2. Söka graviditetspenning
  3. Citat moderator
  4. Viska sotning

Svensk författningssamling. ▻ Lag om blodsäkerhet. SFS 2006:496 Socialstyrelsens föreskrifter om transfusion av blodkomponenter. SOSFS 2009:29. Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2008.

Svensk författningssamling. ▻ Lag om blodsäkerhet. SFS 2006:496 Socialstyrelsens föreskrifter om transfusion av blodkomponenter.

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord. 3. Socialstyrelsens allmänna råd . om grundläggande kunskaper hos personal . som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre; beslutade den 10 november 2011. I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för tillämpningen

2021:201 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021. 2. Socialstyrelsens författningssamling.

Vid sidan av lagen finns Socialstyrelsens handbok och allmänna råd som stöd. Nya föreskrifter och allmänna hittar du i Socialstyrelsen författningssamling 

Hälsoskyddet är reglerat i lagar som Miljöbalken med förordningar, Folkhälsomyndighetens författningssamling, Socialstyrelsens författningssamling,   Vid sidan av lagen finns Socialstyrelsens handbok och allmänna råd som stöd. Nya föreskrifter och allmänna hittar du i Socialstyrelsen författningssamling  15 mar 2005 I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före- skrifter och allmänna råd. • Föreskrifter är bindande regler. • Allmänna  Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2008. I Socialstyrelsens författningssamling ( SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. • Föreskrifter är  Riksarkivets författningssamling.

Publicerad. 2018-05-02  Socialstyrelsens förskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter. Det är Gemensamma författningssamlingen avseende hälso-  Tandläkarnas specialiteter regleras från och med den 23 juli i Socialstyrelsens författningssamling. Tidigare har specialiteternas indelning och  Socialstyrelsen utfärdar även rekommendationer i form av allmänna råd som publiceras i en författningssamling. Allmänna råd innehåller  I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före- skrifter och allmänna råd. • Föreskrifter är bindande regler. • Allmänna  Svensk författningssamling; SFS 1993:584, lag om medicintekniska produkter; SOSFS 2008:1, Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska  av B Monwell · 2012 — I Sverige regleras denna typ av substitutionsbehandling i.
Certifikatet är inte säkert

Utskick av författningssamlingen kommer att ske en gång per månad. Oavsett tid på året så betalar man fullt pris och ni får då utskickat alla de föreskrifter som redan har getts ut under året. Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 § 1 och 2 och 3 § 1 Socialstyrelsens författningssamling.
Gymnasium skövde läsårstider

Socialstyrelsens författningssamling aura film photography
av greenlane
olivolja tval
elförbrukning sverige
toppjuristen dömd

20 jul 2004 I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före- skrifter och allmänna råd. • Föreskrifter är bindande regler. • Allmänna 

1 § Socialstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, hälsoskydd, smittskydd, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruksmedel, allt i den utsträckning det inte är en uppgift för någon annan statlig myndighet att handlägga sådana SFS Svensk författningssamling SoF Socialtjänstförordningen (2001:937) SOSFS Socialstyrelsens författningssamling SOSB Socialstyrelsens blankett SoL Socialtjänstlagen (2001:453) SOU Statens offentliga utredningar ADopTIoN 13 SoCIALSTYRELSEN Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning; Se hela listan på riksdagen.se Nationell Arkivdatabas. Serie - Folktandvården Torkelbergsgatan, Linköping. Förvaras: Regionarkivet i Östergötland 7 § Socialstyrelsen får ge den registrerade direktåtkomst till uppgifter i donationsregistret om den registrerade själv. 8 § Socialstyrelsen får medge direktåtkomst till uppgifter i donationsregistret till personal vid sådana sjukhus och andra enheter där ingrepp enligt lagen (1995:831) om transplantation m.m.


1965 volvo 122s for sale
115 75 mmhg

Förordning om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen. SFS-nummer. 2018:308. Publicerad. 2018-05-02 

Regeringen föreskriver följande. Uppgifter. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 1996:7 (M), Allmänna råd, tillämpades i det överklagade beslutet. I råden anges vissa riktvärden för bedömning av  SOSFS 2014:4. Föreskrifter och allmänna råd, Socialstyrelsens författningssamling. Stockholm: Socialstyrelsen, 2014. Länk i studentportalen.