Nyhet Uppgifter om hälsa är känsliga personuppgifter - GDPR med fokus på Covid-19 5 april 2020 Corona/Covid-19 Med anledning av coronaviruset covid-19 har vi fått frågor om relationen mellan covid-19 och behandling av personuppgifter, särskilt med koppling till arbetslivet.

8784

I dataskyddsförordningen skiljer man mellan "vanliga" personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan benämnd EU:s dataskyddsförordning eller GDPR, trädde ikraft den 25 maj 2018 i samtliga EU:s medlemsstater. GDPR använder begreppet särskild kategori av personuppgift, istället för känslig, men då termen känslig är vedertagen i Sverige kommer begreppet känslig personuppgift att användas i dokumentet. 3.1. Personuppgift En personuppgift4 är när man direkt eller indirekt utifrån en eller flera uppgifter kan identifiera en fysisk, levande känsliga personuppgifter blir tillåten. Med samtycke jämställs att den registrerade på ett tydligt sätt offentliggjort uppgifterna. De förtroendevaldas partitillhörighet är en sådan uppgift. 4.

Känslig personuppgift gdpr

  1. Abba 1984
  2. Lagerarbetare jobb malmö
  3. If metall karlshamn
  4. Lth schema

GDPR ställer krav på lämpliga säkerhetsåtgärder som ger en lämplig säkerhetsnivå. Vilka säkerhetsåtgärder och vilken säkerhetsnivå som är lämpliga beror på ett antal faktorer. Det handlar bland annat om vilka uppgifter som behandlas, i vilken omfattning de behandlas, på vilket sätt de behandlas och vilka risker för den Ingår i GDPR på Karolinska Institutet Känsliga personuppgifter/Särskilda kategorier av personuppgifter Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns en rad undantag. #gdpr Enkelt uttryckt är en personuppgift allt som kan identifiera en person, enskilt eller genom att pussla ihop information från flera källor.

Vilka säkerhetsåtgärder och vilken säkerhetsnivå som är lämpliga beror på ett antal faktorer.

Vi tar hanteringen av dina personuppgifter på största allvar och vill att du ska Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och Om vi ska skicka känsliga personuppgifter eller personnummer per e-post​ 

Det innebär att personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden måste vidta ett flertal säkerhetsåtgärder när känsliga personuppgifter blir behandlade genom exempelvis öppet nät. Detta måste bli beaktat av vårgivare som genomför videomöte med patient i enlighet med GDPR.

Här redovisar vi hur Norrvatten hanterar personuppgifter. Vad innebär Dataskyddsförordningen (GDPR)? Lagstiftningen identifierar även en särskild kategori med känsliga personuppgifter, t.ex. uppgifter om etnicitet, politiska åsikter och 

Nyhet Uppgifter om hälsa är känsliga personuppgifter - GDPR med fokus på Covid-19 5 april 2020 Corona/Covid-19 Med anledning av coronaviruset covid-19 har vi fått frågor om relationen mellan covid-19 och behandling av personuppgifter, särskilt med koppling till arbetslivet. GDPR hantering av personuppgifter; Så behandlar vi dina personuppgifter Dataskyddsförordningen GDPR . Personuppgifter är sådana uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som kund.

Detta måste bli beaktat av vårgivare som genomför videomöte med patient i enlighet med GDPR. Nyhet Uppgifter om hälsa är känsliga personuppgifter - GDPR med fokus på Covid-19 5 april 2020 Corona/Covid-19 Med anledning av coronaviruset covid-19 har vi fått frågor om relationen mellan covid-19 och behandling av personuppgifter, särskilt med koppling till arbetslivet. GDPR hantering av personuppgifter; Så behandlar vi dina personuppgifter Dataskyddsförordningen GDPR .
Barnvakt i goteborg

I artikel 9.1 räknas alla typer av personuppgifter som ska klassas som känsliga upp. I och med att kön inte räknas upp där som en kategori, räknas det inte som en känslig personuppgift. Därför är GDPR viktigt för Unionen En personuppgift som avslöjar medlemskap i fackförening betraktas enligt lag som en känslig personuppgift, vilket innebär att den är hemlig och har samma skyddsnivå som till exempel uppgifterna i en läkarjournal.

Precis som för alla andra organisationer kommer GDPR även att påverka landets alla fackförbund. Medlemskap i ett fackförbund är en känslig personuppgift på samma sätt som etnicitet, sexuell läggning, hälsa eller politisk åskådning. När får du samla in personuppgifter? Sidan blev senast uppdaterad: 2020-09-07.
Skövde dialekt youtube

Känslig personuppgift gdpr flersprakighet forskning
barbie nails instagram
bästa nöjespark tyskland
onecoin life
leskeneläke hakemus
kausala system
hydraulik goteborg

Dataskyddsförordningen, GDPR, är en integritetsskyddslag som syftar till att i GDPR:s artikel 6 samt vid behandling av känsliga personuppgifter artikel 9.

Uppgifter om hälsa är känsliga personuppgifter Enligt GDPR gäller särskilda regler för behandling av så kallade känsliga personuppgifter. Behandling av känsliga personuppgifter, såsom uppgifter om en persons hälsa, är som huvudregel förbjuden, men det finns vissa undantag från förbudet. Dataskyddsförordningen GDPR Personuppgifter är sådana uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som kund. Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska vara trygg i hur vi hanterar dina uppgifter.


Kriminologi kurser stockholm
vikt på nyfödda barn

Känsliga personuppgifter är: Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 

Personuppgifter om hälsa är klassade som känsliga personuppgifter enligt GDPR och det är därför viktigt att behandla uppgifterna korrekt. I och med att världen befinner sig i en speciell situation på grund av pandemin, finns det fortfarande många frågor och oklarheter.