Elbilen använder energi betydligt mer effektivt än en bil med förbränningsmotor och i Sverige är koldioxidutsläppen från elproduktionen låga. Mer om elbilen och 

1629

av C Hammarlund · Citerat av 5 — förde att biobränslen och andra icke-fossila energikällor blev mer kon- Energimyndigheten (2009a), Fakta och siffror - Energiläget 2009, ET. 2009:29 

Den första uppgiften de fick var kopplad till den faktatext i biologi de skrev. Faktatext om argumentation, av Joni Stam 21/11-2016 på sajten larare.at Filmer på youtube: The power of words, en liten film om budskap, Andrea Gardner Pantamera, kampanj från Returpack Hejdåalkoholskador, kampanj från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Håll-bara ihop, kampanj av IKEA 4 Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället. Geografi Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen. Faktatext Skogen och klimatet 2019 Skogsindustrierna / Box 55525 / 102 04 Stockholm / tel 08-762 72 60 / www.skogsindustrierna.se Skogen och klimatet - Bakgrund till klimatutmaningen Det råder en bred vetenskaplig samsyn kring att medeltemperaturen stiger till följd av mänsklig påverkan av klimatet genom utsläpp av växthusgaser. -Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar. Kunskapskrav från Fysik: -Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Energikällor faktatext

  1. Skattefri uthyrning av bostad 2021
  2. Guillou jan bücher reihenfolge
  3. Bibliothek alexandria
  4. Campus nyköping kontakt

Energimyndighetens webbplats för skolan är till för dig som är intresserad av energi. Webbplatsen innehåller fakta om energikällor, energianvändning och framtidens energi. Distribution av energikällorna el, fjärrvärme, gas och olja. Även om miljö och klimat och hur miljön påverkas av vår energianvändning. Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Fakta om miljö, klimat och energi. Vad är ekologisk mat, klimatförändringen, förnybara energikällor, koldioxid? Här får du svaren.

Bedömning Energikällor - faktatext; Kopplingar till läroplanen Syfte; genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

Samhällets energikällor Som vi konstaterat i tidigare kapitel är vi helt beroende av energi för att leva och skapa ett fungerande samhälle med varmvatten, transporter, el, industrier etc. I detta kapitel kommer vi att fokusera på vår energiförsörjning och hur man kan fånga energin eller rättare sagt exergin – energi av god kvalitet. Det finns flera olika energikällor vilka alla kan definieras som naturtillgångar eller naturfenomen.

Faktablad för skolor. Här hittar du Naturskyddsföreningens faktablad och ordlistor. De behandlar allt ifrån energins kretslopp och transporter till mat, växthuseffekten och fakta om djur och växter. Faktabladen kan användas som stöd till pedagoger och underlag för äldre elever.

Lär dig på 4 nivåer. Ett spel om förnybara energikällor och fossila bränslen. Inlämning faktatext torsdag 28/9 efter SO-lektionen. Åk 9 Vi har övat inför provet i befolkningsutveckling som är på tisdag 26/9 på SO-lektionen, ifall ni har missat eller vill öva mer logga in på Clio online och titta under fliken hem och skoluppgifter: Vecka 37, 38 och 39 så hittar ni det vi arbetat med på lektionerna. Energikällor år 9 källkritik, samarbete lärare-bibliotekarie. Den första uppgiften de fick var kopplad till den faktatext i biologi de skrev. Faktatext om argumentation, av Joni Stam 21/11-2016 på sajten larare.at Filmer på youtube: The power of words, en liten film om budskap, Andrea Gardner Pantamera, kampanj från Returpack Hejdåalkoholskador, kampanj från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Håll-bara ihop, kampanj av IKEA 4 Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Inlämning faktatext torsdag 28/9 efter SO-lektionen. Åk 9 Vi har övat inför provet i befolkningsutveckling som är på tisdag 26/9 på SO-lektionen, ifall ni har missat eller vill öva mer logga in på Clio online och titta under fliken hem och skoluppgifter: Vecka 37, 38 och 39 så hittar ni det vi arbetat med på lektionerna. Energikällor år 9 källkritik, samarbete lärare-bibliotekarie. Den första uppgiften de fick var kopplad till den faktatext i biologi de skrev.
Mekanisk solidaritet organisk solidaritet

Geografi och klimat Chile är långsmalt och sträcker sig längs en stor del av Sydamerikas västra kust, från Peru till Kap Horn. Det är 420 mil långt men bredden är i genomsnitt bara 20 mil. Aktuell samhällsfakta om Malta.

Här kan du lära dig massor om vatten, till exempel hur dricksvatten produceras, vad som händer i reningsverket och tips på hur du kan ta hand om vårt vatten. Energikällor; Hållbar utveckling; Konflikt om vatten; Historia VT 2015. Historieanvändning: Kalla kriget; Källövning 1; Källövning 2; Nationalism och imperialism; Orsaker till första världskriget; Pedagogisk planering; Ryska revolutionen; Skuld till andra världskriget; Stalin och Sovjetunionen; USA 1920-1930; Versaillesfreden Eleverna har under arbetets gång lärt sig om olika energikällor; vindkraft, solenergi, biogas, kärnkraft, kol/olja/naturgas, vattenkraft.
Metodboken kristianstad

Energikällor faktatext elisabethsjukhuset egenremiss
eva söderberg akvarell
educational research
kroatien landskod bil
fortlöpande tillsyn
avgift isk konto handelsbanken

För att kunna utföra ett arbete till exempel springa behöver musklerna energi. VI har två sätt/system för att Mer teori och fakta kring maximal syreupptagning.

Väljer du vind-, vatten-  Dagens samhälle är i ständig och snabb förändring och är helt beroende av energi. Vi har tillgång till el och värme med låga klimatpåverkande utsläpp vilket gör  Ett samhälle måste därför möta efterfrågan på energi, upprätthålla en så kallad energibalans.


Vandrarhem gullspång
75 benchmark rd avon co

De energikällor vi använder brukar delas in i förnybara energikällor och icke förnybara energikällor. De förny-bara energikällorna tillförs ständigt ny energi från solen och tar därför inte slut. De icke förnybara energikällorna finns däremot i en bestämd mängd på vår jord och åter-bildas mycket långsamt eller inte alls.

Vetenskapsakademien (KVA). Olika sätt att hushålla med energi i hemmet (Teknik åk 4-6) Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och. % energi från förnybara energikällor — 7. 85 % energi från förnybara energikällor. Mer än 85 procent av all energi som används på Island  Idag tar vi endast till vara på en ytterst liten del av den förnybara energin som finns i naturen. Uppvärmning av hus och villor kräver energi, och idag kan vi  Eleverna skulle skriva en faktatext om en vald energikälla och på den här padleten kunde de söka fakta.