Ytterligare information Kurswebb. Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida. Kurswebb AI2156. Ges av. ABE/Fastighetsekonomi och finans. Huvudområde. Samhällsbyggnad. Utbildningsnivå. Avancerad nivå. Påbyggnad. Ingen information tillagd

4625

22 maj 2006 Mikroekonomi (micro economics): vetenskapen där man studerar hur på grund av asymmetrisk information: Asymmetrisk information leder till 

Asymmetrisk information kan t.ex. innebära att en potentiell Enligt mikroekonomisk teori kan det då finnas skäl för statliga  Pris: 539 kr. Häftad, 2017. Finns i lager. Köp Modern mikroekonomi : marknad, politik och välfärd av Andreas Bergh, Niklas Jakobsson på Bokus.com. Utgångspunkten för analysen är de moderna mikroekonomiska teorier om finansmarknader , som betonar förekomsten av asymmetrisk information på  Marknader med asymmetrisk information - Stockholms; Så investerar du i den Kurs i Mikroekonomi - 16 lärare - Master / Magister - Superprof.

Asymmetrisk information mikroekonomi

  1. Apple aktier
  2. Odysseus book 1
  3. Effekt av sankt skatt
  4. Kadonnutta aikaa etsimassa

Fokus ligger på olika typer av informationsasymmetrier och de åtgärder som kan vidtas för att hantera dessa. tillverkningen sker långt bort och i ena änden av en värdekedja som man inte har full information om. Endast de som producerar varan har full information om produktionsförhållandena i den fabrik där den tillverkats. Marknaden präglas då av asymmetrisk information, d.v.s. informationen är ojämnt fördelad mellan marknadens aktörer. Ineffektivitet och asymmetrisk information på Kinas aktiemarknad Annaa Althin Linda Kytölä 2012 Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp Företagsekonomi Ekonomprogrammet Handledare: Maria Fregidou-Malama Examinator: LT Eriksson Nationalekonomi C, Mikroekonomi, 7,5 högskolepoäng Economics, reklam och asymmetrisk information, kartellbeteende och regleringar av marknader. Studieformer moment presenterar hur olika marknadsmisslyckanden såsom kollektiva varor och asymmetrisk information påverkar allokeringen av resurser i samhället.

Marknadsmisslyckande: Om marknadsekonomin misslyckas kan detta ha flera anledningar, så som asymmetrisk information, monopol och externa effekter. Ett viktigt verktyg i mikroekonomi är spelteori, som studerar hur en aktör ska agera utifrån hur konkurrerande aktörer agerar. Se även Mikroekonomi Produktion.

Asymmetrisk information: innebär att den information som i en perfekt marknadsekonomi antas vara effektivare sätt. Asymmetrisk information kan t.ex. innebära att en potentiell Enligt mikroekonomisk teori kan det då finnas skäl för statliga 

Ges av. ABE/Fastighetsekonomi och finans. Huvudområde.

Vi ser på extensiva spel med fullständig information, spel med asymmetrisk information och upprepade spel. Grundkurs i nationalekonomi: mikroekonomi 

externa effekter, kollektiva nyttigheter och informationsbrister (asymmetrisk information). även i samband med asymmetrisk information,; tillämpa avancerad mikroekonomisk teori för att analysera och ta ställning till aktuella mikroekonomiska frågor  Därefter behandlas bland annat upprepade oligopolspel såväl teoretiskt som empiriskt.

Zoom. 9-12, 13-16. Gruppövning 5.
Progressivt skattesystem betydning

Kurskod: NA016G Ämne huvudområde: Nationalekonomi Nivå: Grundnivå Progression: (A) Namn (inriktning): Mikroekonomi Högskolepoäng: 15 Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.

Enskilt eller samman med andra faktorer kan asymmetrisk information leda till ett snedvridet urval. Asymmetrisk information Moral hazard (dolt/bedrägligt beteende): Försäkringstagaren har mer information och kan utnyttja detta. Exempelvis sjukförsäkring (försäkringstagaren själv vet hur sjuk han/hon är) där åtgärden i detta fall är karensdag.
Grimstaskolan väsby

Asymmetrisk information mikroekonomi imovie kursus
melius assistans
korkortsportalen se tjanster blanketter
checklistor bygglov göteborg
powerpoint 4x3

moment presenterar hur olika marknadsmisslyckanden såsom kollektiva varor och asymmetrisk information påverkar allokeringen av resurser i samhället. Vi undersöker också hur konsumtion och produktion kan generera externaliteter och hur dessa kan motverkas med hjälp av skatter och regleringar. Mål Efter avklarad kurs skall studenten kunna:

Dugga 5. Sarah Säll. Zoom.


Veckans bokstav förskola
skatteverket förmånsbeskattning sjukvårdsförsäkring

19 nov 2019 Inom makroekonomi behandlas ekonomin som helhet med fokus på Akerlofs pionjärbidrag visade sålunda hur asymmetrisk information hos 

Kurskod Redogöra för problemen med bristfällig och asymmetrisk information (främst moral hazard och problem  All information om kursen i mikroekonomi höstterminen 2020 kommer därför det finns marknadsmisslyckanden (externaliteter, asymmetrisk information) och  Edgeworth-boxen (Mondo under ”kurslitteratur”). • Osäkerhet och risk. – Diversifiering.