Antal Mekonomen-aktier: 230 000 Övriga uppdrag: Vice ordförande i Sveriges Bilgrossisters förening (SBF) och styrelseledamot i Oscarson Invest Aktiebolag.

7489

Oberoende styrelseledamot i förhållande till RaySearch Laboratories och till större aktieägare i bolaget. Antal aktier 1 061 577 A-aktier och 139 920 B-aktier.

Styrelsearbete är ett fint hedersuppdrag som är förknippat med stort ansvar. Att vara styrelseledamot är en roll som kommer med stort ansvar. Du är en del i att utveckla verksamheten i det företag eller den organisation styrelsen företräder. Hans har tidigare varit VD i ett antal företag verksamma inom systemstöd för globala supply chains och ansvarig för Corporate Finance i börsnoterade Bure Equity. Idag är Hans Berggren VD i PipeChain Group AB. Han är även styrelseledamot i PipeChain Group AB, Smartchain AB och Smartchain Holding AB. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara sex (6).

Styrelseledamot antal

  1. Lätt yrsel och illamående
  2. Dragfordon äldre
  3. Arken kungliga biblioteket
  4. Jämkning blankett skatteverket
  5. Karin ekelund region skåne
  6. Fröken olssons afternoon tea
  7. Fröken olssons afternoon tea
  8. Vad är nk-celler

Styrelseledamöterna, suppleanterna eller vd:n ska. vara minst 18 år; vara medlemmar i föreningen, om inte annat är bestämt i stadgarna 2014-01-27 Antalet styrelseledamöter ska anges i bolagsordningen och ändringar i styrelsen registreras hos Bolagsverket. Om bolaget är ett mindre aktiebolag, är det tillräckligt med en eller två ledamöter under förutsättning att det finns en suppleant. En styrelseledamot får självklart inte handlägga och besluta i frågor rörande avtal mellan honom själv och föreningen. En ledamot får inte heller handlägga eller besluta i frågor mellan föreningen och någon annan med vilken ledamoten har intressegemenskap, till exempel någon närstående om det kan strida mot föreningens intressen.

Styrelse. Ordförande.

9.11 Kenneth Ståhl (styrelseledamot, arbetstagarrepresentant) Ja ☐ Nej ☐ 9.12 Cathrin Öderyd (styrelseledamot, arbetstagarrepresentant) Ja ☐ Nej ☐ 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman 10.1 Antal styrelseledamöter Ja ☐ Nej ☐ 10.2 Antal revisorer Ja ☐ Nej ☐ 11.

Likaså regleras frågor om skyddet av personuppgifter, skadestånd, avtalsbrott, vad som händer om det uppstår hinder för en ledamot att utföra sitt uppdrag samt avtalstid. Verkställande direktör för OnePhones samarbetsbolag med British Telecommunications och KPN. VD för Argnor Wireless Ventures, SEC och Tele2 (mellan 1996 och 1999), Styrelseledamot för ett antal av Argnor Wireless Ventures portföljbolag, Digital Trading Technologies Limited T/A Consumer Data Protection suppleant. Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska framgå av bolagsord-ningen. I stället för ett fast antal ledamöter kan alltid ett lägsta och ett högsta antal anges.

Uppdrag. Nominering. Antal nom. Nuvarande valda. Styrelse. Ordförande. 1 år kvar. Berg, Anders. Kassör. Lena Edlund. 6. Edlund, Lena. Sekreterare. 1 år kvar.

Andreas Jaeger.

De som röstar för beslutet ska utgöra mer än en tredjedel av det totala antalet styrelseledamöter. Antalet styrelseledamöter. I mindre bolag med få aktieägare är ägarna själva oftast verksamma inom bolaget och styrelsen får då inte lika stor betydelse.
Eldningsförbud västerbotten 2021

KVANTITATIVA DATA: Bolag med dansk-  Utbildning för styrelse och ledning - Utbildningar som lyfter dig själv och och vi har minskat max antal deltagare på de kurser vi väljer att genomföra fysiskt. stämmoordförande, antal styrelseledamöter, styrelsearvode, revisorsarvode, val av Ahlstrom Oyj och Vacon Oyj samt styrelseledamot i Trelleborg AB. Panu. En suppleant måste dessutom finnas med i styrelsen om antalet ledamöter är färre än tre.

Inläsningen tar ungefär lika lång tid som mötena. Valberedningen föreslår bl.a.
Hur tung bil får jag köra med b-körkort

Styrelseledamot antal psykisk funktionsnedsättning
modersmål förskola
ocd syndrome
csn canvas login
kemiteknik lth specialiseringar

Med uppdraget som styrelseledamot följer ett antal skyldigheter och följder om dessa inte uppnås. Du måste på ett lojalt sätt följa de skyldigheter som du har tagit på dig när du valt att bli medlem i styrelsen. Detta upprättas i ett uppdragsavtal som kan vara både muntligt och skriftligt.

StyrelseAkademiens Kandidatbank: Som medlem har du möjlighet att ingå i vår rikstäckande Kandidatbank och få e-post om alla styrelseuppdrag som StyrelseAkademien förmedlar. inte räknas med i företagets ”antal anställda Aktiebolag styrelse. En organisations styrelse består av en oftast av en styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuellt styrelsesuppleanter.I resten av denna text beskrivs aktiebolagets styrelse eftersom StartaEgetInfo.se handlar om att starta och driva eget företag och eftersom den enda bolagsform som både passar för företag och har en styrelse i juridisk mening är just Då krävs minst tre styrelseledamöter, varav en ska vara styrelsens ordförande och en annan vara verkställande direktör. Ett publikt bolag måste ha revisor och ett lägsta aktiekapital om 500 000 kronor.


Komplettering bostadsbidrag
skatteverket kristianstad address

Invald i styrelsen 2018. Bakgrund: Entreprenör med lång erfarenhet som investerare, styrelseledamot och ordförande i ett antal teknologiföretag med Software 

VD, VVD, OF, VOF. Exkl. Arbetsrepresentanter). Mer om statistiken. Källa SCB. Senast  Han är styrelseordförande för KFO och Fonus och är även styrelseledamot i Folksam Han innehar ett antal externa styrelseuppdrag och ingår sedan 2009 i  Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation och tillsyn av förvaltningen av bolagets angelägenheter. Claes Palm, 10.